slide1

Wywóz szamba Warszawa

Warszawa i cała aglomeracja liczą ponad dwa miliony mieszkańców. Choć jest to stolica i jednocześnie największe miasto w kraju, na przedmieściach, obrzeżach i pod miastem jest mnóstwo budynków niepodłączonych do ogólnej sieci kanalizacyjnej. Jeśli budynek nie jest podłączony do kanalizacji, wówczas należy zadbać o szambo, w którym będą zbierane nieczystości.

Jeśli chodzi o wywóz nieczystości Warszawa jest sporym wyzwaniem. W mieście funkcjonuje nowoczesny system odprowadzania ścieków kierujący je do oczyszczalni. Jednak w mniej zurbanizowanych rejonach nadal istnieją domy i firmy posiadający szamba. Czasem jest to wybór właściciela posesji, który z różnych powodów może chcieć szambo na swoim terenie. Nowoczesny i szczelny zbiornik na nieczystości, zwany popularnie szambem, musi być regularnie opróżniany.

Opróżnianie szamba wygląda obecnie nieco inaczej niż jeszcze dwadzieścia lat temu. Choć metoda to nadal wywóz nieczystości specjalnie do tego przeznaczonym pojazdem, to jej przeprowadzanie jest znacznie szybsze i nie generuje tak nieprzyjemnych zapachów jak dawniej.

Firma zajmująca się usługami asenizacyjnymi powinna nie tylko posiadać w swojej flocie specjalistyczne, nowoczesne wozy, za pomocą których opróżniane są zbiorniki z nieczystościami oraz doświadczenie, ale również odpowiednie zaświadczenia uprawniające ją do takich działań. Działalność związana z wywozem szamba podlega bowiem przepisom prawa i musi być zgodna z normami. Nie chodzi tylko o twarde przestrzeganie prawa, ale również o względy ekologii. Nieczystości muszą być wywożone zawsze do oczyszczalni ścieków i nie mogą być wylewane w dowolne miejsce.

Odpowiedź na pytanie, jak często opróżniać szambo jest niejednoznaczna. Zależy to oczywiście od częstotliwości używania i ilości domowników czy też pracowników w firmie. To bardzo ważna kwestia, gdyż przepełnione szambo może szybko stać się nieszczelne, a wypływająca z zewnątrz zawartość może spowodować bardzo nieprzyjemne konsekwencje, pomijając oczywiście nieprzyjemny zapach. W kwestii opróżniania szamba zawsze warto skonsultować się ze specjalistami zajmującymi się tym na co dzień.