slide1

Usługi asenizacyjne Warszawa

Choć Warszawa jest stolicą kraju i jednocześnie największym miastem w Polsce z jednym z najnowocześniejszych systemów kanalizacyjnych, to nadal w mieście i otaczających ją miejscowościach można spotkać domy czy budynki należące do firm nie podłączone do ogólnego systemu, tylko posiadające na swoim terenie szczelny zbiornik na nieczystości, potocznie zwany szambem.

Za wywożenie nieczystości z szamba odpowiada właściciel posesji – to jego obowiązek. To także obowiązek wynikający ze względów moralnych i środowiskowych. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za środowisko naturalne, o które powinien dbać. Aby zgodnie z prawem i ekologią pozbyć się nieczystości z szamba, należy zlecić to zadanie wyspecjalizowanej firmie świadczącej usługi asenizacyjne. Warszawa, choć w większości domostw dysponuje systemem kanalizacyjnym, jest polem działania wielu wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm.

Firma oferująca usługi asenizacyjne powinna dysponować nie tylko doświadczeniem i profesjonalnymi pojazdami. Powinna posiadać również ważne zaświadczenia i uprawnienia do wykonywania tego typu działalności. Prawa i obowiązki tego rodzaju firm reguluje Ustawa o Ochronie Środowiska oraz odpowiednie rozporządzenia ministra, a także dokumenty uchwalone przez odpowiednie terenowe organy samorządowe.

Jak często powinno się opróżniać szambo? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy przede wszystkim od pojemności samego zbiornika, a także częstotliwości korzystania i pojemności wozów asenizacyjnych oraz tego czy szambo opróżniane jest całkowicie, czy tylko po części. Regularne opróżnianie zbiornika i niedopuszczanie do jego przepełnienia jest ważne nie tylko z punktu widzenia przyrody. To także kwestia higieny i estetyki. Żaden właściciel posesji na pewno nie chce dopuścić do sytuacji, w której szambo przepełnia się, a zwartość wydostaje się na zewnątrz.

Jeśli właściciel terenu i zbiornika posiada wątpliwości, co do jego wykorzystania i częstotliwości opróżniania, powinien zgłosić się do firmy zajmującej się obsługą tego typu instalacji, bądź do producenta.