Wywóz nieczystości płynnych Warszawa

Choć Warszawa i otaczająca ją aglomeracja to silnie zurbanizowany obszar, to nadal na jej terenie można znaleźć domy i budynki niepodłączone do ogólnego systemu kanalizacji. W tym wypadku właścicielowi posesji pozostaje zainwestowanie w nowoczesny i szczelny zbiornik na nieczystości, popularnie zwany szambem. To jego obowiązek wynikający z ustawy o ochronie środowiska i zwykłej przyzwoitości, która nakazuje by nie zanieczyszczać środowiska naturalnego i swojej okolicy.

Stosowanie szamba na swojej posesji to również decyzja samego właściciela posesji, który może zdecydować, czy bardziej mu się opłaca się posiadać własne szambo czy też podłączenie do systemu kanalizacji.

Jeśli już na terenie posesji znajduje się szambo, musi to być zbiornik spełniający wymagania obowiązujących norm. Musi być przede wszystkim szczelny i wykonany z materiałów wysokiej jakości, które zagwarantują, że zawartość nie wydostanie się na zewnątrz. Z punktu widzenia użytkownika szamba najważniejsze jest również to, by je regularnie opróżniać. Przepełnienie szamba może doprowadzić do rozszczelnienia i wylania się nieczystości do gruntu.

Opiekę nad szambem należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która nie tylko posiada doświadczenie i wiedzę, ale również nowoczesne pojazdy i odpowiednie zaświadczenia uprawniające do wykonywania wywozu nieczystości płynnych.

Najważniejszy jest regularny wywóz nieczystości płynnych. Warszawa na szczęście jest pełna firm, które oferują tego typu usługi. Jeśli nie wiemy jak często opróżniać szambo, można zwrócić się o poradę bezpośrednio do doświadczonych w tej dziedzinie osób bądź do producenta. Generalnie częstotliwość opróżniania szamba uzależniona jest od pojemności zbiornika, częstotliwości używania, a także od tego czy zbiornik opróżniany jest całkowicie czy tylko częściowo. Opróżnianie szamba to obowiązek spoczywający na właścicielu posesji. Niedopełnienie go może skutkować nie tylko nieprzyjemnym zapachem i awarią szamba, ale również konsekwencjami prawnymi, jeśli zawartość zanieczyści teren wokół budynku.